Home   >   CSC-OpenAccess Library   >    Search By Manuscript Authors

SEARCH RESULT FOR "China"

Total 93 records found in CSC-OpenAccess Library.
Brekhna Brekhna, Caiming Zhang, Yuanfeng Zhou
Volume - 13   Issue - 3
Pages - 53 - 72     |    Revised - 30-04-2019     |    Published - 01-06-2019
Ida Ah Chee Mok, Lianghuo FAN
Volume - 8   Issue - 1
Pages - 36 - 57     |    Revised - 30-11-2018     |    Published - 31-12-2018
Dahai Cheng
Volume - 12   Issue - 1
Pages - 19 - 46     |    Revised - 31-03-2018     |    Published - 30-04-2018
Hichem Metmer, QingHua Zhao, Chong Ji, Junwei Xiao, Jianfeng Lu
Volume - 11   Issue - 1
Pages - 1 - 12     |    Revised - 31-12-2016     |    Published - 31-01-2017
Sendi Novianto, Luo Fei
Volume - 11   Issue - 1
Pages - 1 - 11     |    Revised - 31-12-2016     |    Published - 31-01-2017
Susan (Sixue) Jia, Fei Li
Volume - 7   Issue - 4
Pages - 53 - 62     |    Revised - 31-08-2016     |    Published - 01-10-2016
Zubair Muhammad, Chalise Birendra, Dongmei liu
Volume - 7   Issue - 2
Pages - 16 - 24     |    Revised - 30-06-2016     |    Published - 31-07-2016
Chunxing Wang, Fei Han, Xiaomei Zhuang
Volume - 9   Issue - 3
Pages - 156 - 165     |    Revised - 31-05-2015     |    Published - 30-06-2015
Shulong Zhao, Xiangke Wang, Tianjiang Hu, Daibing Zhang, Lincheng Shen
Volume - 6   Issue - 1
Pages - 1 - 13     |    Revised - 01-03-2015     |    Published - 31-03-2015